(+63)906-526-8298

Welcome campers!

Dorm of Aspin

Ang Dorm of Aspin ang grupo naman ng mga doggos na mixed breed. Kabilang sa grupo na to ang mga matatapang na sila Muffin, Cookie at Oreo.