(+63)906-526-8298

Welcome campers!

House of Pom

Ang House of Pom ang unang grupo na nabuo sa buong camp. Si Snow The Dog Influencer ang founder ng Camp Demidog kasama ang kapatid nyang si Fire The Pomeranian Blogger at si Blaze The Mini Writer.