(+63)906-526-8298

Welcome campers!

Piso Challenge Advocacy version 2019

Barkday na ni #SnowTheDogInfluencer kaya naman ito at busy sya sa maliit naming piso challenge advocacy para makatulong sa mga woofers na nasa pangangalaga ng Animal Kingdom Foundation. Tulad ng last year, gumawa sya ulit ng #iponchallenge kung saan 30% ng total na maiipon ay mapupunta sa nasabing beneficiary.

Read More